Regulamin Programu "Polecaj HEG"

Regulamin ważny od 1 października 2018

Hermes Energy Group S.A., ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000507501,
kapitały własne: 74.472.943,56 PLN, NIP: 7010417053, REGON: 147154380

Strona, aby działać, korzysta z plików cookies. Zasady akceptacji plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. więcej informacji